ZBOŽÍ V AKCI

Naše cena 799 Kč
skladem
Naše cena 790 Kč
skladem
Naše cena 1 850 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

Naše cena 1 690 Kč
skladem
Naše cena 790 Kč
skladem
Naše cena 1 660 Kč
skladem

 

 

 

 


Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky


1) Tyto všeobecné smluvní podmínky, dále jen VSP“, upravující práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy uzavřené na dálku prostřednictvím serveru ..... mezi prodávající společností optik DIRK a kupujícím.

2) Prodávající podniká na základě živnostenského oprávnění vydaného Živnostentským úřadem Magistrátu města Brna IČ : 665 86 143 , DIČ : CZ - 65 55 21 01 01 , místo podnikání Palackého tř. 82 , 612 00 Brno.

3) Práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy se řídí právní úpravou kupní smlouvy dle úst.§ 588 a násl. ve spojení s úst.§ 612 a násl. zákona č.40/1964 Sb.občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dále jen občanský zákoník.

4) Kupní smlouvy uzavírané na dálku jsou uzavírany bez fyzické přítomnosti účastníků kupní smlouvy prostřednictvím elektronických prostředků a to zasláním objednávky zboží a potvrzení obdržení objednávky ze strany prodávajícího.

5) Kupní smlouvou se prodávající zavazuje obstarat a odevzdat kupujícímu zboží specifikované v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit za ně prodávajícímu kupní cenu zveřejněnou na serveru ....

6) Ceny uvedené jsou konečné s DPH a jsou platné v okamžiku objednání.

7) Dodací lhůta začíná dnem objednávky prodávajícím a bude potvrzena dle složitosti objednávky.

8) Záruční lhůta činní 24 měsíců, začíná dnem převzetí.Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením.

9) Dopravu na místo uplatnění reklamace hradí zákazník, v případě oprávněné reklamace budou zákazníkovi vrácené všechny náklady.

10) Tyto VSP jsou platné od 1.1.2013

MGQ3Y